REPORT:
SPEAK! ACTIVISM
IN STORYTELLING

REPORT: SPEAK! ACTIVISM IN STORYTELLING

4e editie van Story-Line
Zaterdag 21 april, 19.30-23.00 uur, Lumière Cinema

Hoe engageer je je als schrijver, als verteller, als filmmaker? Hoe verhoud je je tot wat er in de wereld gebeurt? Wat betekent engagement in literatuur, film en kunst eigenlijk? Waar eindigt engagement en begint activisme?

Deze vragen vormden de insteek voor het avondvullende programma ‘Speak! Activism in Storytelling’, georganiseerd door Story-Line i.s.m. Lumière Cinema Maastricht.

Nederlandse zaal – Adriaan van Dis (interview door Petra Quaedvlieg), Carmien Michels, Kevin Amse, Claire van Dyck, Beri Shalmashi (moderator Rob van Duijn), Peter Gabriels, Ben van Melick.

Engelse zaal – Julius Schneege, Priya Basil, Olumide Popoola (interview Rob van Duijn), Dana Linssen, Mischa Lienkauf, Rene Gabriels, Alvin Schepers Foyer ingericht en met protestsongs omlijst door Leana Bekker. Boekenstand door Boekhandel De Tribune.

Foto’s: Philip Driessen